Archiwum tagów: odpowiedzialność materialna pracownika

Odpowiedzialność materialna pracownika wobec pracodawcy za wyrządzoną szkodę

Na terenie zakładu pracy – konkretnie szpitala, doszło do zniszczenia sprzętu medycznego (ultrasonografu) o znacznej wartości. Zdarzenie zaistniało na skutek nieuwagi pracownika oraz niewłaściwego wykonywania przez niego obowiązków, w szczególności braku właściwej dbałości o sprzęt w trakcie jego transportu. Pojawiły się wątpliwości obu stron – pracownika (sprawcy zdarzenia) i pracodawcy (poszkodowanego), odnośnie granic odpowiedzialności materialnej pracownika za wyrządzoną szkodę. Kwestie… (więcej…)